Formulieren

Als u een verzoek heeft dat aan het uitkeringsbeleid lijkt te voldoen, kunt u het aanvraagformulier op deze website downloaden en ingevuld indienen.

Aanvragen kunnen alleen maar digitaal verstuurd worden naar:  info@tilmanshof.nl of via de website.

Belangrijke aandachtspunten zijn:

  • De algemene doelstelling van de te ondersteunen instelling dient duidelijk omschreven te zijn evenals het bestuur c.q. directie;
  • De financiële nood of behoefte dient middels cijfers aangetoond te worden;
  • Het doel of project waarvoor financiële steun wordt gevraagd dient concreet en duidelijk herkenbaar te zijn evenals opgave van aanvragen bij / toezeggingen van andere steungevers en fondsen.
Procedure:

Uw verzoek zal altijd worden besproken in de eerstvolgende bestuursvergadering na inzending.

De vergaderingen vinden 2 keer per jaar plaats rond november en april.

De aanvragen en bijbehorende stukken dienen uiterlijk begin oktober respectievelijk begin maart ingediend en opgestuurd te zijn per mail of via de website.

U krijgt bericht na afloop van de vergadering waarin uw aanvraag is behandeld middels een schrijven van de secretaris

Downloads: