Formulieren

Als u een verzoek heeft dat aan het uitkeringsbeleid lijkt te voldoen, kunt u het aanvraagformulier op deze website downloaden en ingevuld indienen.

Aanvragen kunnen alleen maar digitaal verstuurd worden naar:  info@tilmanshof.nl of via de website.

Belangrijke aandachtspunten zijn:

  • De algemene doelstelling van de te ondersteunen instelling dient duidelijk omschreven te zijn evenals het bestuur c.q. directie;
  • De financiële nood of behoefte dient middels cijfers aangetoond te worden;
  • Het doel of project waarvoor financiële steun wordt gevraagd dient concreet en duidelijk herkenbaar te zijn evenals opgave van aanvragen bij / toezeggingen van andere steungevers en fondsen.
Procedure:

Als uw aanvraag volledig is, zal deze worden besproken in de eerstvolgende bestuursvergadering ter besluitvorming.

De vergaderingen vinden 2 keer per jaar plaats rond april en november.

De aanvragen en bijbehorende stukken dienen uiterlijk begin maart respectievelijk begin oktober ingediend en opgestuurd te zijn per mail of via de website.

U krijgt bericht na afloop van de vergadering waarin uw aanvraag is behandeld middels een schrijven van de secretaris.

Downloads:

Stichting Tilmanshof Aanvraagformulier Download

Stichting Tilmanshof Privacy beleidDownload