Uitkeringsbeleid

Samenvatting van het uitkeringsbeleid van de Stichting Tilmanshof.

Doelgroep: instellingen of initiatieven met een algemeen maatschappelijk belang, bij voorkeur een katholieke signatuur, die werkzaam zijn (of hun wortels hebben) in de regio Den Bosch.

Uitgezonderd hierbij zijn:

  • persoonlijke aanvragen voor individuele ondersteuning;
  • aanvragen ter dekking van algemene exploitatie of met vermogensvorming tot doel;
  • instellingen met grote overhead;
  • instellingen die een uitgesproken luxe project wensen te realiseren;
  • uitkeringen met karakter van een jaarlijks abonnement;
  • herhaling van financiële steun aan eerder gehonoreerde doelen en/of projecten.

Belangrijke aandachtspunten zijn:

  • De algemene doelstelling van de te ondersteunen instelling dient duidelijk omschreven te zijn evenals het bestuur c.q. directie;
  • De financiële nood of behoefte dient middels cijfers aangetoond te worden;
  • Het doel of project waarvoor financiële steun wordt gevraagd dient concreet en duidelijk herkenbaar te zijn evenals opgave van aanvragen bij / toezeggingen van andere steungevers en fondsen.

Als u een verzoek heeft dat aan het uitkeringsbeleid lijkt te voldoen, kunt u het aanvraagformulier op deze website downloaden en ingevuld indienen.

Aanvragen moeten altijd zijn voorzien van een volledig ingevuld aanvraag formulier en kunnen alleen digitaal worden ingestuurd via de website of per mail aan info@tilmanshof.nl.